تبلیغات
هیئت هاکی استان همدان
هیئت هاکی استان همدان

 هاكی بانوان

بعد از تاسیس مدرسه عالی ورزش در ایران ، برای دانشجویان رشته تربیت بدنی در دانشگاه ، واحد تخصص هاكی بصورت اجباری ایجاد گردید. پس فعالیت بانوان در این رشته ، و علاقمندی بانوان ، اولین دوره مسابقات هاكی بانوان با حضور 5 تیم در سال 1353 در زمین شماره 2 استادیوم شهید شیرودی (امجدیه سابق ) برگزار گردید.كه دانشجویان مدرسه عالی ورزش توانستند مقام اول این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهند.فعالیت هاكی بانوان تا سال 1356 ادامه داشت كه سپس این واحد در دانشگاه حذف گردیدو از آن به بعد فعالیتی برای بانوان در این رشته انجام نگرفت. در سال 1374 اولین دوره كلاس مربیگری هاكی ویژه دانشجویان فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم-دانشكده تربیت بدنی از سوی حوزه معاونت ورزش بانوان برگزار گردید و در پایان به شركت كنندگان كارت مربیگری درجه 3 اعطاء گردید. پس از دوره مربیگری هاكی مربیان به چند استان اعزام و چهار استان توانستند فعالیت این رشته را داشته باشند.با توجه به تلاش مسئولین در اداره ورزش بانوان كشور و حمایت رئیس فدراسیون هاكی عملاً از سال 1380 اولین انجمن هاكی بانوان كشور در حوزه معاونت ورزش بانوان تاسیس گردید.انجمن هاكی بانوان در طی 5 سال توانست تعداد آمار ورزشكاران ، مربیان ،داوران ، هیئتهای استانهای سراسر كشور را افزایش دهد كه آمار ذیل نشان دهنده فعالیت انجمن هاكی بانوان كشور می باشد. 

1- تعداد ورزشكاران سازمان یافته در سراسر كشور                                          2100 نفر

2- تعداد مربیان درجه 3 در سراسر كشور                                                         166 نفر

3- تعداد داوران درجه 3 در سراسر كشور                                                         130 نفر

4- تعداد داوران درجه 2 در سراسر كشور                                                            7 نفر

5- تعداد مربیانی كه دوره مربیگری سولیداریتی را گذرانده اند

 ( زیر نظر مدرس خارجی ) از كشور هلند (آقای استاك )                                      11 نفر

6-تعداد مربیانی كه دوره مربیگری مدارس هاكی را گذرانده اند

 (زیر نظر مدرس خارجی ) از كشور ماكائو (مدرس آقای طیب اكرم )                          7 نفر

7-تعداد مربیانی كه دوره مربیگری مدارس هاكی را در كشور مالزی گذرانده است.       1 نفر                                                                                 

8- تعداد داورانیكه دوره كلینیك را در كشور سنگاپور گذرانده اند                                 2 نفر

9- تعداد استانهایی كه دوره آموزش مربیگری را زیر نظر مدرس خارجی گذرانده اند

(همدان تهران لرستان)(آقای افتخار از كشور پاكستان )                                   3 استان

10- تعداد مربیانیكه دوره مربیگری هاكی را گذرانده اند .

(زیر نظر مدرس خارجی آقای هورست وین از كشور هلند )                                    7 نفر

11- تعداد مسابقات قهرمانی كشور برگزار شده                                                    7 نفر

12- تعداد سمینارهای برگزار شده                                                                        5          

   از سال 1381 در سازمان تربیت بدنی طرح سند راهبردی نظام جامع ورزش كشور مطرح گردیدو این طرح گام عمده و آغازین برای سامان و سازمان دادن به تلاشهای گسترده و گوناگون در پهنه ورزش كشور شد. طرح جامع تربیت بدنی و ورزش كشور باب جدیدی بر روی ابعاد مختلف ورزش كشور گشود. طرح مذكور چشم اندازی روشن در حیطه های مختلف ورزش كشور از جمله ورزش قهرمانی ،حرفه ای ،همگانی و پرورشی را ارائه و توسعه ورزش كشور را هدفمند ، هماهنگ و منسجم نموده است.آنچه كه در مجموعه نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش در مولفه های ورزش قهرمانی ، حرفه ای ،،همگانی و پرورشی به آن پرداخته شده است . تفكیكی بین مردان و زنان صورت  نگرفته و كل افراد جامعه را با اصل دسترسی عادلانه مخاطب قرار داده است.

طرح ادغام انجمن ها و فدراسیونهای ورزشی در راستای تحقق اصول مذكور در جهت توسعه ورزش بانوان صورت پذیرفت و در سال 1383 این طرح به مرحله اجراء در آمد كه روسای انجمن های ورزشی به عنوان نایب رئیس فدراسیون انتخاب شدند.

قالب وبلاگ
Bahar-20 بهاربیست