تبلیغات
هیئت هاکی استان همدان
هیئت هاکی استان همدان

 برای دریافت فایلهای مورد نظر روی گزینه مربوطه کلیک کنید

 

آئین نامه ها و مقررات

آموزش داوری

خبر نامه کمیته داوران

فرم های بازی

فرم های داوری و مسئولین برگزاری مسابقات

فرم های گزارش

قوانین هاکی

مدرسی

انتصابات داوری 1387

راهنمای داوران - هاکی داخل سالن

انتصاب اعضاء - هفته اول لیگ برتر باشگاه ها

انتصاب اعضاء - هفته دوم لیگ برتر باشگاه ها

انتصاب اعضاء - هفته سوم لیگ برتر باشگاه ها

انتصاب اعضاء - هفته چهارم لیگ برتر باشگاه ها

ارتباط مستقیم با کمیته داوران

iranhf.uc@gmail.com

قالب وبلاگ
Bahar-20 بهاربیست